अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती २४/०५/२०२३ आज बुधवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती २४ /०५/२०२३ आज बुधवार रोजीचे बाजार भाव पुढील प्रमाणे…………………………………….
गहू – ——————— २२३१ ते २४६६ रुपये
बाजरी – ————— –१६०० ते १९८१ रुपये
दादर –——————–३४५० ते ४००१ रुपये
हंगामी ज्वारी – ———- २१०० ते २३८६ रुपये
मका लाल – ————–१५०० ते १७८१ रुपये
मुग ————————-६९०० ते ७२०० रुपये
काबुली चना —————६५०० ते ६८००रुपये
V2 चना ——————-७५०० ते ७८३० रुपये
गावठी हरबरा ————-४५५० ते ४६०० रुपये
गुलाबी हरबरा ————-४००० ते ४२००रुपये
गुलाबी हरबरा ————-४००० ते ४३००रुपये
हरभरा चापा–————- ४५५० ते ४६०० रुपये
डॉ. हरभरा —————–९१०० ते ९४०० रुपये
चवळी ———————३३०० रुपये
तुर———-–————-७३०१ ते ७८०० रुपये
शेंगा ———————–६००० रुपये
तील———————-१२५०० ते १३००० रुपये
सुर्यफुल——————-३५०० ते ३९०० रुपये
धने ————————-५५०० रुपये
आजवान ——————-१०००० रुपये
————————— ~~~
वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]