अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती २३ /०५/२०२३ आज मंगळवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती २३ /०५/२०२३ आज मंगळवार रोजीचे बाजार भाव पुढील प्रमाणे…………………………………….
गहू – ——————— २२०० ते २७५५ रुपये
बाजरी – ————— –१९०० ते २००० रुपये
दादर –——————–३०५० ते ३९०० रुपये
हंगामी ज्वारी – ———- २१०० ते २३०० रुपये
मका लाल – ————–१५०० ते १७३० रुपये
मुग ————————-६००० ते ७००० रुपये
V2 चना ——————-७००० ते ७६५२ रुपये
गावठी हरबरा ————-४५५० ते ४६०० रुपये
गुलाबी हरबरा ————-४००० ते ४२००रुपये
हरभरा चापा–————- ४५०० ते ४६०० रुपये
डॉ. हरभरा —————–९२०० ते ९५०० रुपये
चवळी —————–४०००
तुर———-–————–७८०० ते ८००० रुपये
शेंगा ———————-६१००
तील——————-१२४०० ते १२५०० रुपये
सुर्यफुल——————३३०० ते ३६६० रुपये
————————— ~~~
वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]