अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती १८/०५/२०२३ आज गुरुवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती १८ /०५/२०२३ आज गुरुवार रोजीचे बाजार भाव पुढील प्रमाणे…………………………………….

वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]