अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आज दि.०२/०२/२०२३ गुरुवार रोजीचे बाजार भाव.

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आज दि.०२/०२/२०२३ गुरुवार रोजीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे….                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• गहू – २३५१ ते २७५१ रुपये.                                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• बाजरी – २४०० ते २५०० रुपये.                                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• दादर – ३४४० ते ३६०० रुपये.                                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• हंगामी ज्वारी – २३०० ते २४५० रुपये.                                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• मका लाल – १५०१ ते २०५० रुपये.                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• चना v2– ६७०० ते ७२७५ रुपये .                                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• हरभरा गावठी – ३८०० ते ४४०१ रुपये.                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• गुलाबी हरबरा – ४३६१ ते ४५९० रुपये.                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
चापा हरबरा- ४४६१ते ४५९०.                                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• तूर – ६३०० ते ६७४० रुपये.                                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• सुर्यफुल – ४००० रुपये.                                                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• सोयाबीन – ३००० ते ४८००रुपये.                                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• अजवान – १२००० ते १४४०० रुपये.                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]