अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आज दिनांक २८/०१/२०२३शनिवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आज दिनांक २८/०१/२०२३ शनिवार रोजीचे बाजार भाव.
———————————
गहू – २६०० ते २८००

बाजरी – २६०० ते २८३१

दादर – ३६०० ते ३८००

हायब्रीड ज्वारी – २३००ते २५००

मका – १७६५ ते २२०६

मूग – ४००० ते ५४००

हरभरा (V2) :- ७३०० ते ७७२५

हरभरा गावठी – ४१५० ते ४४५०

हरभरा गुलाबी – ४००० ते ४१००

हरभरा चापा – ४४०० ते ४५७०

तूर :- ६३९९ ते ६६५०

सोयाबीन – ५००० ते ५१००

वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार
समितीतुन आलेल्या माहिती वरून दिले आहेत.
———————————

[democracy id="1"]