अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज ०४/०५/२०२३ गुरुवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज ०४/०५/२०२३ गुरुवार रोजीचे बाजार भाव पुढील प्रमाणे…………………………………….
गहू – ——————— २२०० ते २६२५ रुपये
बाजरी – ————— –२३०० ते २४०१ रुपये
दादर –——————–३०२५ ते ३९०० रुपये
हंगामी ज्वारी – ———- २४११ ते २५२५ रुपये
मका लाल – ————–१४०० ते १८०० रुपये
V2 चना ——————-७३०० ते ७४५१ रुपये
गावठी हरबरा ————-४५३१ ते ४६०० रुपये
गुलाबी हरबरा ————-४५०० ते ४५०० रुपये
हरभरा चापा–————- ४५७५ ते ४६०० रुपये
डॉ. हरभरा —————–९००० ते ९५०१ रुपये
चवळी —–——————६००० रुपये
तुर———-–————–७३०० ते ७४०० रुपये
तील———————-१३००० रुपये
सुर्यफुल——————-३००० ते ३७५१रुपये
सोयाबीन ——————-३८००रुपये
————————— ~~~
वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]