अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.२५/०४/२०२३ मंगळवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.२५/०४/२०२३ मंगळवार रोजीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे………………………………………………………………………
गहू – ——————— २४०० ते २६६२ रुपये
बाजरी – ————— –२३०१ ते २४१३ रुपये
दादर –——————–३००० ते ३९५१ रुपये
हंगामी ज्वारी – ———- २२५० ते २५४० रुपये
मका लाल – ————–१५०० ते १८०० रुपये
मुग ————————७१२५ रुपये
V2 चना ——————-७२०० ते ७४४५रुपये
गावठी हरबरा ————-४५०० ते ४५५०
गुलाबी हरबरा ————-४४०० ते ४५००रुपये
हरभरा चापा–————- ४५५५ ते ४५८६ रुपये
डॉ. हरभरा —————–९६०० ते १०२०० रु
तुर———-–————–७३५० ते ७४००रुपये
सुर्यफुल——————३५४० ते ३९००रुपये
सोयाबीन ——————४७९० ते ४८२१रुपये
————————— ~~~~~~~~~~~
वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]