अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.२४/०४/२०२३ सोमवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.२४/०४/२०२३ सोमवार रोजीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे………………………………………………………………………
गहू – ——————— २३५० ते २५०० रुपये
बाजरी – ————— –२००३ ते २४६१ रुपये
दादर –———————२७०० ते ३३२५ रुपये
हंगामी ज्वारी – ———- २३०१ ते २५२५ रुपये
मका लाल – ————–१५०१ ते १८१९ रुपये
V2 चना ——————-७००० ते ७४००रुपये
गावठी हरबरा ————-४५०० ते ४५५०रुपये
गुलाबी हरबरा ————-४४०० ते ४५००रुपये
हरभरा चापा–———— ४५५० ते ४५८५ रुपये
डॉ. हरभरा ———– —९५०० ते १०००० रुपये
तुर———————–७४५० ते ७६००रुपये
सुर्यफुल—————-३१५०० ते ४०५१रुपये
सोयाबीन ——————४७०० ते ४९००रुपये
अजवान – —————- ८५००ते ९००० रुपये
————————— ~~~~~~~~~~~
वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]