अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.१३/०३/२०२३ सोमवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.१३/०३/२०२३ सोमवार रोजीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे………………………………………………………………………
गहू – ——————— २००० ते २३५२रुपये
बाजरी – ————— –२३२५ ते २७०० रुपये
दादर –——————–३६५१ ते ४३५१ रुपये
हंगामी ज्वारी – ———– २००० ते २३००रुपये
मका लाल – ————–१६५० ते २०४१ रुपये
काबोली चना ————–५८०० ते ६००० रुपये
V2 चना —————— ६२५० ते ६६५० रुपये
गावठी हरबरा ————-४४५० ते ४५३१ रुपये
गुलाबी हरबरा ————-४१०० ते ४३५० रुपये
हरभरा चापा–———— ४५०० ते ४६१० रुपये
डॉ. हरभरा —————-९००० ते ९५०० रुपये
तुर————————७२०१ ते ७३०० रुपये
सुर्यफुल——————-४२०० ते ४५०० रुपये
अजवान – —————-११००१ ते ११३०० रुपये
————————— ~~~~~~~~~~~
वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]