अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.०४/०३/२०२३ शनिवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.०४/०३/२०२३ शनिवार रोजीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे………………………………………………………………………
गहू – ——————— २०९०ते २२२५ रुपये
बाजरी – ————— –१९०० ते २२५१ रुपये
दादर –——————–३६५० ते ४०३५ रुपये
हंगामी ज्वारी – ———- २१०० ते २२१८ रुपये
मका लाल – ————–१५७५ ते १९३५ रुपये
V2 चना ——————६२०० ते ६५२१ रुपये
काबली चना ————–६१०० ते ६४०० रुपये
गावठी हरबरा ————-४४०० ते ४४६२ रुपये
गुलाबी हरबरा ————-४४१२ ते ४३०० रुपये
हरभरा चापा–————- ४४७५ ते ४५५० रुपये
डॉ. हरभरा —————-८७०० ते ९४०१ रुपये
गुंतर चना—————-५२०१ रुपये
तुर———————–७००० ते ७३०० रुपये
सुर्यफुल——————४१०० ते ४५०० रुपये
अजवान – —————-१०५०० ते १०९०० रुपये
————————— ~~~~~~~~~~~
वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]