अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.१५/०२/२०२३ बुधवार रोजीचे बाजार भाव..

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.१५/०२/२०२३ बुधवार रोजीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे………………………………………………………………………

 • गहू – ——————— २२०० ते २७८०रुपये
 • बाजरी – ————— –२४४०ते २७०० रुपये
 • दादर –——————–२९३१ ते ३५२१रुपये
 • हंगामी ज्वारी – ———- २१०० ते २४२०रुपये
 • मका लाल – ————–१९५०ते २१२१रुपये
 • चना V२–—————– ६५०० ते ७२००रुपये
 • हरभरा गावठी –———- ४००० ते ४५००रुपये
 • गुलाबी हरबरा – ———-६८००ते ७१०० रुपये
 • चापा हरबरा————––४४५०ते ४६३१

 • डॉलर हरभरा —————११५०१
 • तूर ————-६५००ते ७१२० रुपय सूर्यफूल—––—४८००
 • अजवान – —————-१०५०० ते ११७०० रुपये
  ————————— ~~~~~~~~~~~
  वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत
[democracy id="1"]