अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.१४/०२/२०२३ मंगळवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.१४/०२/२०२३ मंगळवार रोजीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे………………………………………………………………………

 • गहू – ——————— २३३२ ते २८००रुपये
 • बाजरी – ————— –२२००ते २७४० रुपये
 • दादर –——————–३५०० ते ३५७०रुपये
 • हंगामी ज्वारी – ———- २१०० ते २४००रुपये
 • मका लाल – ————–१८००ते २१००रुपये
 • चना V२–—————– ६५०० ते ७२००रुपये
 • का.चना ——————-७६७६
 • हरभरा गावठी –———- ३८०० ते ४५६०रुपये
 • चापा हरबरा————––४५७६ते ४६५०
 • तूर ———–—————-७०५१ते ७११७रुपये सूर्यफूल——————-४३१५ ते ५१५५
  सोयाबीन——————-४७०० ते ४९५०
  धने————————-६९५१
 • अजवान – —————-१०७०० ते १२००० रुपये
  ————————— ~~~~~~~~~~~
  वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत
[democracy id="1"]