अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.१३/०२/२०२३ सोमवार रोजीचे बाजार भाव.

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.१३/०२/२०२३ सोमवार रोजीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे…………………………………

 • गहू – ——————— २४०४ ते -२८५० रुपये
 • बाजरी – ————— –२५००ते २७८१ रुपये
 • दादर –——————–३४०० ते ३६००रुपये
 • हा .ज्वारी – ———- २२०० ते २३५०रुपये
 • मका लाल – ————–१७००ते २२०० रुपये
 • चना V२–—————६८००ते ७३००रुपये
 • हरभरा गावठी –———- ४४०० ते ४५५१ रुपये
 • गुलाबी हरबरा – ———-४३००ते ४७५० रुपये
  चापा हरबरा————––४५००ते ४६७०
  डॉलर हरभरा सफेद——–१०६००ते १०८००
 • तूर ———–—————–६२००ते ७१०१ रुपये
  . सूर्यफूल———-४८०० ते ४९००
  सोयाबीन———-४८००ते ५०००
 • अजवान – —————-१३००० ते १३८०० रुपये
  ————————— ~~~~~~~~~~~
  वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत
[democracy id="1"]