अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.०९/०२/२०२३ गुरुवार रोजीचे बाजार भाव.

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.०९/०२/२०२३ गुरुवार रोजीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे………………………………………………………………………

 • गहू – ——————— २८०० ते ३३५१रुपये
 • बाजरी – ————— –२४००ते २६०० रुपये
 • दादर –——————–३४०० ते ३७०१रुपये
 • हंगामी ज्वारी – ———- २२०० ते २३००रुपये
 • मका लाल – ————–१६००ते १८९२रुपये
 • चना V२–—————– ७००० ते ७३००रुपये
 • हरभरा गावठी –———- ४३०० ते ४५७१रुपये
 • गुलाबी हरबरा – ———-४३००ते ४५०० रुपये
  चापा हरबरा————––४५६२ते ६७७०
 • तूर ———–—————–६५००ते ६८३१ रुपये
  . सूर्यफूल———-५००० ते ५२००
  सोयाबीन———-४९०१ ते ५०००
 • अजवान – —————-१०००० ते १२००० रुपये
  ————————— ~~~~~~~~~~~
  वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत
[democracy id="1"]