अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.०७/०२/२०२३ मंगळवार रोजीचे बाजार भाव.

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.०७/०२/२०२३ मंगळवार रोजीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे………………………………………………………………………

 • गहू – ——————— २३६१ ते २७००रुपये
 • बाजरी – ————— –२४००ते २६०० रुपये
 • दादर –——————–३४०० ते ३५५० रुपये
 • हंगामी ज्वारी – ———- २२०० ते २३४५रुपये
 • मका लाल – ————–१८००ते २०००रुपये
  मूग —-+५५००
 • चना V२–—————– ७००० ते ७३००रुपये
 • हरभरा गावठी –———- ४४५० ते ४३९० रुपये
 • गुलाबी हरबरा – ———-४१३१ ते ४४०० रुपये
  चापा हरबरा————––४६४७ते ४७५२
  चवळी———————-७६०० रूपए
 • तूर ———–—————–६०००ते ६७१५ रुपये
 • अजवान – —————-११९०० ते १२४०० रुपये
  ————————— ~~~~~~~~~~~
  वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत
[democracy id="1"]