अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.०७/०२/२०२३ मंगळवार रोजीचे बाजार भाव खालील प्रमाणे………………………………………………………………………

 • गहू – ——————— २७०० ते २९८१ रुपये
 • बाजरी – ————— –२६५२ते २७११ रुपये
 • दादर –——————–३४०० ते ३५६१ रुपये
 • हंगामी ज्वारी – ———- २०००ते २३०० रुपये
 • मका लाल – ————–१८००ते २०५०रुपये
  मूग ————————५०००
 • चना व२–—————– ७००० ते ७३००रुपये
 • हरभरा गावठी –———- ४३०० ते ४३९० रुपये
 • गुलाबी हरबरा – ———-४०५०ते ४२०० रुपये
  चापा हरबरा————––४५४६ते ४६५०
 • तूर ———–—————–६१००ते ६७५० रुपये
 • सुर्यफुल ——————–४६०० ते ४८००
 • अजवान – —————-१२०० ते १२७०० रुपये
  ————————— ~~~~~~~~~~~
  वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत
[democracy id="1"]