अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती २५/०५/२०२३ आज गुरुवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती २५ /०५/२०२३ आज गुरुवार रोजीचे बाजार भाव पुढील प्रमाणे…………………………………….
गहू – ——————— २३०० ते २५६५ रुपये
बाजरी – ————— –१९३१ ते २००० रुपये
दादर –——————–३४५० ते ४१६१ रुपये
हंगामी ज्वारी – ———- २१५५ ते २३३४ रुपये
मका लाल – ————–१६०० ते १७२१ रुपये
मुग ————————-६६०० ते ७३५५ रुपये
V2 चना ——————-७३११ ते ७८०० रुपये
गावठी हरबरा ————-४५०० ते ४५५० रुपये
गुलाबी हरबरा ————-४००० ते ४१००रुपये
हरभरा चापा–————- ४५५० ते ४६०० रुपये
डॉ. हरभरा —————–९१०० ते ९५०० रुपये
तुर———-–————–७७०० ते ८००० रुपये
शेंगा ————————५७००ते ५८००रुपये
तील———————१२५०० ते १३००० रुपये
सुर्यफुल——————३४०० ते ३५६१ रुपये
सोयाबीन ——————४२०० ते ४६०१रुपये
————————— ~~~
वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]