अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती १०/०५/२०२३ आज बुधवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती १० /०५/२०२३ आज बुधवार रोजीचे बाजार भाव पुढील प्रमाणे…………………………………….
गहू – ——————— २३२१ ते २५०० रुपये
बाजरी – ————— –२१५० ते २२७५ रुपये
दादर –——————–३००० ते ४१६५ रुपये
हंगामी ज्वारी – ———- २२०० ते २५०० रुपये
मका लाल – ————–१३०० ते १७५१ रुपये
मुग ————————-६५०० रुपये
V2 चना ——————-७१०० ते ७६०० रुपये
गावठी हरबरा ————-४५०० ते ४५५० रुपये
गुलाबी हरबरा ————-४४०० ते ४५००रुपये
हरभरा चापा–————- ४५५० ते ४६०० रुपये
डॉ. हरभरा —————–८८०० ते १०३०० रुपये
तुर———-–————–७००० ते ७५०० रुपये
तील———————-१४००० रुपये
सुर्यफुल——————३६९० ते ३७११ रुपये
धने ————————-४००० ते ६४०० रुपये
————————— ~~~
वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]