अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि.२९/०४/२०२३ शनीवार रोजीचे बाजार भाव

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समिती  आज दि. २९/०४/२०२३ शनीवार रोजीचे बाजार भाव प्रमाणे………………………………………………………………………
गहू – ——————— २२५१ ते २५०९ रुपये
बाजरी – ————— –२२८५ ते २४१२ रुपये
दादर –——————–३००० ते ३२०१ रुपये
हंगामी ज्वारी – ———- २४५० ते २५७१ रुपये
मका लाल – ————–१४०० ते १७३७ रुपये
मुग ————————-७१२५ रुपये
V2 चना ——————-७३०० ते ७४३१ रुपये
गावठी हरबरा ————-४५०० ते ४५५०
गुलाबी हरबरा ————-४४०० ते ४५००रुपये
हरभरा चापा–————- ४५०० ते ४५५१ रुपये
डॉ. हरभरा —————–८८०० ते ९५०० रु
तुर———-–————–७१०० ते ७३५०रुपये
सुर्यफुल——————३५०० ते ३८००रुपये
सोयाबीन ——————४७०० ते ४८११रुपये
————————— ~~~
वरील बाजारभाव हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती वरून आलेल्या माहितीच्या आधारे देण्यात येत आहेत

[democracy id="1"]